Ефесяни

Еф. 3:20 А на Този, Който, според действуващата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим,
Еф. 3:21 на Него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса във всичките родове от века до века.
Амин.

Еф. 4:25 Като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина; защото сме части един на друг.
Еф. 4:26 Гневете се, но без да съгрешавате; слънцето да не залезе в разгневяването ви;
Еф. 4:27 нито давайте място на дявола.
Еф. 4:28 Който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда.
Еф. 4:29 Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат;
Еф. 4:30 и не оскърбявайте Светия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението,
Еф. 4:31 всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махне от вас;
Еф. 4:32 а бивайте един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас.

Еф. 5:1 Бивайте подражатели на Бога, като възлюбени чада;
Еф. 5:2 и ходете в любов, както и Христос ви възлюби и предаде Себе Си за нас принос и жертва на Бога за благоуханна миризма.

Еф. 5:24 Както църквата се подчинява на Христа, така и жените нека се подчиняват във всичко на своите мъже.
Еф. 5:25 Мъже, любете жените си както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея,
Еф. 5:26 за да я освети, като я е очистил с водно умиване чрез словото,
Еф. 5:27 за да я представи на Себе Си църква славна, без петно, или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде света и непорочна.

Еф. 6:1 Деца, покорявайте се на родителите си в Господа;
Еф. 6:2 "Почитай баща си и майка си", (което е първата заповед с обещание),
Еф. 6:3 "за да ти бъде добре и да живееш много години на земята".
Еф. 6:4 И вие, бащи, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господно.

Еф. 6:5 Слуги, покорявайте се на господарите си по плът със страх и трепет, в простотата на сърцето си, като към Христа.
Еф. 6:6 Не работете само пред очи като човекоугодници, но като Христови слуги изпълнявайте от душа Божията воля;
Еф. 6:7 и слугувайте с добра воля като на Господа, а не на човеци;
Еф. 6:8 понеже знаете, че всеки слуга или свободен, ще получи от Господа същото добро каквото върши.
Еф. 6:9 И вие, господари, струвайте същото на тях, като се въздържате от заплашването; понеже знаете, че и на тях и на вас има Господар на небесата, у когото няма лицеприятие.

Еф. 6:10 Заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество.
Еф. 6:11 Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.
Еф. 6:12 Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.
Еф. 6:13 Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите.
Еф. 6:14 Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник,
Еф. 6:15 и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира.
Еф. 6:16 А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия;
Еф. 6:17 вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово;
Еф. 6:18 молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии,

Назад | Съдържание | Напред