Филипяни

Фил. 1:21 За мене да живея е Христос, а да умра, придобивка.

Фил. 1:29 Относно Христа, вам е дадено не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него;

Фил. 2:3 Не правете нищо от партизанство или от щеславие, но със смиреномъдрие нека всеки счита другия по-горен от себе си.
Фил. 2:4 Не гледайте всеки само за своето, но всеки и за чуждото.

Фил. 2:5 Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса;
Фил. 2:6 Който, както беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога,
Фил. 2:7 но се отказва всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците;
Фил. 2:8 и, като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
Фил. 2:9 Затова и Бог Го превъзвиши и Му подари името, което е над всяко друго име;
Фил. 2:10 така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества,
Фил. 2:11 и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

Фил. 2:12 Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни, не само както при мое присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет;
Фил. 2:13 Защото Бог е, Който според благоволението Си действува във вас и да желаете това и да го изработвате.

Фил. 2:14 Вършете всичко без роптане и без препиране,
Фил. 2:15 за да бъдете безукорни и незлобиви, непорочни Божии чада всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света,

Фил. 3:3 Ние сме обрязаните, които с Божия Дух се кланяме, и се хвалим с Христа Исуса, и не уповаваме на плътта.

Фил. 4:6 Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение;
Фил. 4:7 и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.

Фил. 4:8 Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, - ако има нещо добродетелно, и ако има нещо похвално, - това зачитайте.

Фил. 4:13 За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.

Фил. 4:19 А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса.

Назад | Съдържание | Напред