1 Солунци

1Сол. 4:3 Понеже това е Божията воля - вашето освещение: да се въздържате от блудство;
1Сол. 4:4 да знае всеки от вас, как да държи своя съсъд със светост и почест,
1Сол. 4:5 не в страстна похот, както и езичниците, които не знаят Бога;

1Сол. 4:11 И усърдно да се стараете да живеете тихо, да вършите своите работи и да работите с ръцете си, както ви заръчахме;
1Сол. 4:12 за да се обхождате благоприлично пред външните и да нямате нужда от нищо.

1Сол. 4:13 А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда.
1Сол. 4:14 Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него.
1Сол. 4:15 Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите.
1Сол. 4:16 Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред;
1Сол. 4:17 после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.
1Сол. 4:18 И тъй, насърчавайте се един друг с тия думи.

1Сол. 5:1 А за годините и времената, братя, няма нужда да ви се пише;
1Сол. 5:2 защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец нощем.
1Сол. 5:3 Когато казват: Мир и безопасност! тогава ще ги постигне внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак няма да избягнат.
1Сол. 5:4 Но вие, братя, не сте в тъмнина, та да ви постигне оня ден като крадец.

1Сол. 5:9 Защото Бог ни е определил не на гняв, но да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос,
1Сол. 5:10 Който умря за нас, тъй щото, било че сме живи, или че сме починали, да живеем заедно с Него.

1Сол. 5:14 Молим ви още, братя, увещавайте безчинните, насърчавайте малодушните, поддържайте слабите, бъдете търпеливи към всички.

1Сол. 5:21 Всичко изпитвайте; дръжте доброто.

Назад | Съдържание | Напред