1 Тимотея

1Тим. 2:5 Има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус
1Тим. 4:9 Това слово е вярно и заслужава приемане;
1Тим. 4:10 понеже затова се трудим и се подвизаваме, защото се надяваме на живия Бог, Който е Спасител на всичките човеци, а най-вече на вярващите.

1Тим. 4:12 Никой да не презира твоята младост; но бъди на вярващите пример в слово, в поведение, в любов, във вяра, в чистота.

1Тим. 5:1 Стар човек не изобличавай, а увещавай го като баща, по-младите като братя,
1Тим. 5:2 старите жени като майки, по-младите като сестри - със съвършена чистота.

1Тим. 5:8 Но ако някой не промишлява за своите, а най-вече за домашните си, той се е отрекъл от вярата, и от безверник е по-лош.

Назад | Съдържание | Напред