2 Тимотея

2Тим. 2:7 Размишлявай върху това, което ти казвам; и Господ ще ти даде да разбереш всичко.
2Тим. 2:8 Помни Исуса Христа,

2Тим. 2:15 Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от що да се срамува, като излагаш право словото на истината.

2Тим. 2:22 Отбягвай младежките страсти; и заедно с тия, които призовават Господа от чисто сърце, следвай правдата, вярата, любовта, мира.

2Тим. 2:24 Господният слуга не бива да е крамолник, но трябва да бъде кротък към всичките, способен да поучава, търпелив;
2Тим. 2:25 с кротост да увещава противниците, та дано би им дал Бог покаяние, за да познаят истината
2Тим. 2:26 и да изтрезнеят, като се избавят от примката на дявола, (от когото са уловени живи), за да вършат Божията воля.

2Тим. 3:5 имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; тоже от такива страни.

2Тим. 4:18 Господ ще ме избави от всяко дело на лукавия и ще ме спаси и въведе в небесното Си царство; Комуто да бъде слава във вечни векове. Амин.

Назад | Съдържание | Напред