Тит

Тит 2:7 Във всичко показвай себе си пример на добри дела; в поучението си показвай искреност, сериозност,
Тит 2:8 здраво и неукорно говорене, за да се засрами противникът, като няма какво лошо да каже за нас.

Тит 2:11 Защото се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци,
Тит 2:12 и ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят,
Тит 2:13 ожидайки блажената надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос,
Тит 2:14 Който даде Себе Си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за Себе Си люде за Свое притежание, ревностни за добри дела.

Тит 3:10 След като съветваш един два пъти човек, който е раздорник, остави го,
Тит 3:11 като знаеш, че такъв се е извратил и съгрешава, та от само себе си е осъден.

Назад | Съдържание | Напред