Начало > Библейските книги
Сравнение
Google

Сравнение между Стария и Новия Завет

І. И двата са боговдъхновени

А. Новият Завет никога не е бил предназначен да замести Стария. В Евангелие от Матей Исус казва, че Той не е дошъл, за да отмахне Закона, а за да го изпълни.

Б. Много Старозаветни пророчества са изпълнени в Новия Завет.

ІІ. Новият Завет завършва Стария

А. Старият Завет е обещание и очакване.

Б. Новият Завет е изпълнение и завършване.

ІІІ. Старият Завет е представлявал Библия за Исус и апостолите

А. Старият Завет представлява предимно история (изкупителна история).

Б. Показва ни как Бог се е движил в живота на хората и нациите.

В. Старият Завет разкрива кой е Бог.

ІV. Святият Дух е вдъхновявал авторите на Стария Завет да запишат това, което адекватно разкрива изкуплението като цел

1. Бог е суверен.

2. Човекът е грешен и има нужда от спасение.

3. Бог е свят и осъжда греха.

4. Бог е любов и предлага спасение на грешния човек.

5. Спасител ще се роди и ще умре за греховете на хората.

6. Човек се спасява чрез вяра, а не чрез дела.

7. Бог суверено избра Израел, за да стане Неговия канал за изкупителното послание към света.

8. Кулминацията на историята ще бъде пред трона на суверения Бог.

V. Старият Завет е ценен заради боговдъхновените описания на първоначалните неща:

1. Първото описание на мъжа и жената.

2. Първият грях на човека.

3. Първото общение между Бог и човек.

4. Първото откровение за начина, по който ще бъде възстановено общението с Бога.

VІ. Чудесата са ключова част от Стария Завет

VІІ. Старият Завет

1. Донася изобличение за грях (Еремия 2 глава).

2. Неговите закони и съвети показват начина, по който да угодим на Бога (Изход 20 глава).

3. Псалмите насърчават хвалението и молитвата (Псалом 107).

4. Свидетелствата вдъхновяват читателя да ходи в пътеките на праведността (Втор. 31:24-32:47).

5. Историческите факти дават информация (Псалом 78).

6. Пророчествата предупреждават за опасност и посаждат надежда в сърцата на вярващите (Зах. 14 глава).

7. Царството на Израел дава предистория и разбиране относно 1 000-годишното управление на Христос, в което Той ще е Цар (ІІ Царе 7:4-17, Зах. 14 глава).

VІІІ. Библията е свръхестествена книга, откровение от Бога, написано от Божествено вдъхновени хора. ІХ. Старият Завет е бил написан с писалка и мастило във вертикални колони на папирусови свитъци, без да има разстояние между думите, изреченията и главите.

Х. Три основни географски области на Стария Завет

1. Родните места на Израел

Стратегическа позиция на кръстопътя на международните пътища (от Египет към Вавилон е трябвало да се мине през Ханаан, тъй като пустинята е била непроходима).

2. Сирия, Асирия и Вавилон

И трите нации са били най-силните и агресивни врагове на Израел.

3. Древното Египетско Царство

Враг на Израел от югозапад.

ХІ. Водещи сили в Стария Завет

1. Палестина се е намирала в центъра на световните сили и това е станало причина за наличието на много конфликти.

На югозапад се е намирал Египет.

Сирия, Асирия, Вавилон и Персия са били на север.

2. Всяка от околните държави е желаела стратегическата позиция на Палестина от военна гледна точка, както и многото й богатства.

ХІІ. Израел е била божествено призована нация, която е имала Божието благоволение.

1. Нацията Израел е произлязла от семето на Авраам.

2. Бог е искал да използва Израел като Свой канал за комуникация с останалата част от света.

ХІІІ. Откровението е основна тема на Стария Завет.

ХІV. Старият Завет постоянно сочи към идващия Спасител и Цар Исус Христос.

Назад | Съдържание | Напред