Начало > Тълкувание на Новия Завет

Въведение

Уважаеми приятели,

Верен на своето видение, екипът на Троица.Бг продължава да публикува значими разработки върху Библията и богословието, които да подпомогнат разбирането ви на духовните истини и ходенето ви с Господ Исус Хрустос.

“Тълкувание на Новия Завет” от д-р Елиас Ригс (в три тома), е едно неповторимо обяснение на Новия Завет, което е вдъхновено от Светия Дух, доказателство за което е неговата задълбоченост, практичност и придържане към фундаментите на консервативното християнство. Д-р Ригс заедно с неговите съмишленици първо превеждат познатия като “Цариградски” превод на Библията (1871), след това той съставя Речник на Светото писание (1884), и трето по ред следва “Тълкуванието на Новия Завет” (1894).

За този забележителен труд тогавашната литературна и духовна критика се произнася така:

“Неуморимият труженик в полето на евангелската книжнина д-р Елиас Ригс ни е дал едничкото пълно тълкувание на целия Нов Завет на български в три тома. Това е наистина, капитален труд. Д-р Ригс се отнася много сериозно към трудните за разбиране в Евангелията и посланията стихове”1.

Приспособяването на “Тълкуванието” в настоящия му вариaнт отне на авторите три години. Цитатите оригинално следвайки Цариградския превод (трите тома са публикувани със Свещения текст), са адаптирани към Ревизираното издание от 1940г., където не се разминават смислово с него. Където има разлика е цитиран откъса от оригинала с пояснение в скоби (Цгр.), или с бележка под линия е посочено значението, такова каквото е било първоначално.

Успоредно с въвеждането и ревизирането беше изготвен тематичен индекс със основни теми и подтеми към тях в 150 стр. Това е новаторския принос на изданието. В него могат да се проследят мисли и изказвания на класически автори като: Августин, Лутер, Калвин, и др., както и основните доктрини и насоки в практичния християнски живот. Докато самото “Тълкувание” следва последователно обяснение на Новия Завет, книга по книга и стих по стих, Тематичния индекс отваря съдържанието пред читателя в тематичен ред. Последното може да се използва и като справочник към самата Библия.

Благодарности на Евангелския алианс в лицето на п-р Венцислав Стойков, които възложиха и спонсорираха работата. На Златка Маринова, с чието съдействие се реализира първото издание в интернет формат. На Ваньо Георгиев, с чието съдействие се публикува това второ издание. За авторското право върху текста, виж Копирайт.

Предлагаме на вашето внимание този 1200 стр. материал за вашето духовно усъвършенстване и за слава на Отца, Сина и Светия Дух. С удовлетворение за добре свършена работа, както е писано: “Затова любезни мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилвайте всякога в Господнето дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е празен”. Амин.

Съдържание | Напред