Начало > Тълкувание на Новия Завет

Д-р Елиас Ригс

Д-р Елиас Ригс1 (1810-1900) - американски мисионер, богослов, лингвист, автор и издател, голям приятел на България и българите.

В най-ранна детска възраст (4г.) се научава да чете и пише на английски. До 17 тата си година научава: староеврейски, халдейски, арабски, сирийски, турски и др. източни езици, а до завършване на висшето си образование младия полиглот е усвоил 7 от мъртвите класически езици, и 14 от модерните - говорими. Защитава докторат по богословие и езикознание.

В началото на 30-те години е изпратен от “Американски съвет на пълномошниците на чуждите мисии” в страните от Източното Средиземноморие с главна задача превеждане Светото писание на гръцки и други говорими в областа езици. В следствие на нападки и обвинения в “протестанстки прозелителизъм” от страна на Гръцката православна църква, д-р Ригс заедно със своите съмишленици се насочват към околните нации и започват просветно-религиозна дейност сред тях.

Разбирайки за българите, прави обиколка по днешните български земи, като събира данни за българския език, обичаи и традиции. Опознавайки “българската душа”, той припознава българския народ като смирен2 и жаден за духовна просвета, в него се заражда любов, която го подтиква да посвети остатъка от живота си на националната кауза и духовното просвещение на народа ни.

Д-р Ригс е първият чужденец написал българска граматика. Издава сборници с очерци върху българския фолклор и традиции, Подпомага изданието на Новия Завет на Неофит Рилски, участва в превода на Първата ново-българска Библия (позната като Цариградски превод), съставя Рецник на светото писание, пише Тълкувание на Новия завет, превежда и пише сборници с Духовни химни. Той е един от издателите на първото българско списание “Любословие”, и вестник “Зорница”. Автор е на множество книги, брошури, монографии, богословски изследвания. Писанията му са “класика” в християнската литература.

Посветил 70 години от живота си в служене на Бога на Мисионерското поле, д-р Ригс (заедно със съпругата си Мери), е от онези Божии служители, за които се казва, “че делата им вървят след тях”3. Със своята силна и чиста вяра, с подчиняване на дарбата и таланта си за клаузите на Божието царство, той е повлиял и продължава да влияе на поколенията до ден днешен.

Не е случаен и интересът към неговия живот и дело от страна на литературни критици и печатни издания, част от които предлагаме в линковете по-долу:

Исторически архив
http://web.orbitel.bg/classica/history.htm

Пасторът Ригс владее 12 езика
http://www.standartnews.com/archive/2006/04/12/folio3/s4763_3.htm

Американецът Илайъс Ригс и неговият принос към Българското възраждане
http://www.point-of-view.org/cat6.php?id=8

Щатски мисионер превежда Библията на български
http://www.standartnews.com/archive/2006/04/12/folio3/index.htm


1 Името му още се транслитерира “Илайъс” – което на български е “Илия”

2 Ригс използва думата “кроткодушен”

3 Откровение 14:13