Начало > За сайта
За сайта
Google

Троица.Бг е сайт посветен на Бог, Библията, Християнското богословие и живот,
който предоставя Библейско знание и практична мъдрост за всеки ден.

Сайтът е надденоминационен, и се придържа към класическите фундаменти на вярата
(виж Символ на вярата).

Сътрудничи си с лица и групи в рамките на ортодоксалното Християнство.

Източниците, които публикуваме са предназначени за широк кръг читатели.
Те са лични проекти, допълвани от Партньори.

Вярваме, че ние както и сродните на нас сайтове, сме инструмент в Божиите ръце за манифестиране Божието царство на земята, в това последно време, преди второто пришествие на Исус Христос.

Напред