Начало > Човешкото сърце
Човешкото сърце
Google

ЧОВЕШКОТО СЪРЦЕ

ИЛИ

ДУХОВНО ОГЛЕДАЛО НА СЪРЦЕТО

Алегорично описание в 10 картини.

Божий храм или дяволска работилница
I Йоаново Послание 4:4-10

Тази книжка не е нова. Появила се е повече отпреди 200 години първо във Франция и е допринесла за голямото благословение на стотици души. С това разглеждане тук, оставяме Божиите думи да просветнат в подходяща форма. Това е едно духовно огледало, в което човеците могат да видят състоянието на душата си, тъй както сам Бог ги вижда. Безбройни са тези, които са видели в тази книжка своето собствено сърце и чрез покаяние и вяра в Христа могат да получат едно ново сърце и един нов дух. При четенето на тази книжка си спомни, че тя представлява едно огледалце, в което ти сам можеш да се огледаш. Дали си езичник, християнин, невярващ или отстъпник ти можеш да видиш своята картина, както Бог те вижда. Бог не гледа на лице, Той гледа сърцето.

Дяволът е баща на лъжата, княз на тъмнината и Бог на този свят. Той се представя като светъл ангел и подмамва с това много души. Той не е вече светъл ангел, неговия вид е обезобразен и много хора не желаят да знаят за действителната картина на дявола. Както по-рано, така и сега в наше време се намират много лъже-апостоли и пророци, които се препоръчват като Христови апостоли. Не е за очудване, че сам сатана се представя като светъл ангел. II Коринт. 11:13-14. Дяволът, Богът на този свят е заслепил разума на невярващите, така че да не могат да видят блясъка на евангелието в Христовата яснота. II Коринт. 4:4. Всички грешници и невярващи духом са мъртви и слепи пред Бога според вървежа на този свят и княза на въздушното владение, на духа, който в сегашно време действува в чадата на непокорството. Ефес. 2:2. Ако не отворите очите си за вашето загубено състояние, вървите в път на погибел. Ако каже някой, че няма грях, осъжда сам себе си. I Йоаново Посл. 1:8.

Когато четеш тези редове и разучаваш тия картини, можеш да видиш собственото си сърце. Не забранявай на Божията светлина да покаже действителното му състояние. Изповядай греховете си и не отричай тяхното съществувание, понеже Божието Слово казва: “Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда”. I Йоан. Посл. 1:8-10 “... и кръвта на Сина Му Исуса Христа ни очиства от всеки грях”. I Йоан. Посл. 1:7. Ти принадлежиш на дявола или на Бога. Ти си слуга на греха или Божий слуга. Ако греховете дирижират твоя живот, не отричай това. Викай към Бога, Който е готов чрез Исуса Христа да те освободи. Той е дошел на света да спасява грешниците и отблъсква мощта на дявола, който желае да ни има в нашите грехове. Исус Христос е нашето спасение. Ти стоиш пред един Бог, Който познава всички твои тайни. Той вижда всички мисли и всички тайни дела. Не е възможно да се укриеш от Него, да скриеш от НЕГО твоите деяния. Защото ТОЙ, Който направи нашето ухо, не може ли да чуе? ТОЙ, Който направи нашето око, не може ли да види? “Защото очите на Господа тичат насам – натам през всичката земя, за да се покаже силен към ония, чието сърце е съвършенно разположено към Него”. II Книга на Летовн. 16:9. “Защото очите на Бога са върху пътищата на човека и Той гледа всичките му стъпки. Няма тъмнина, нито мрачна сянка, дето да се скрият ония, които вършат беззаконието”. Йов 34:21-22.

“Но Исус не им се доверяваше, защото познаваше всичките човеци”. Йоан. 2:24.

“Защото: Блажен оня, чието престъпление е простено, чийто грях е покрит. Блажен оня човек, комуто Господ не вменява беззаконие и в чийто дух няма измама”. Псалом 32:1-2. Прочети Псалом 51. Исус ни вика още днес: “Елате при Мене, всички които се трудите и сте обременени и Аз ще ви успокоя”. Матея 11:28.

Авторът.

Следва Картина 1