Начало > Молитва
Молитва on-line
Google

Молитва on-line

Една от функциите на църквата е да се моли за своите членове. Така тя ще подпомогне духовния им живот, и ще ги направи силни в борбата с враговете на човешката душа.

Ап. Яков казва: “Изповядвайте греховете си един на друг, и се молете един за друг, за да оздравеете”. Има сила в молитвата. Има сила когато се молим един за друг в единство.

Едно от основните служения на Господ Исус Христос в момента, е да се моли за нас от дясната страна на “Престола на благодатта”. Той ни познава по име и знае нашите нужди, и се моли за нас. Той се моли на небето, а църквата (вярващите) е призвал да се молят на земята. Така духовния свят, заедно с ангелите се обединяват като мощна армия на светлината, която воюва на страната на доброто.

И така, нека да вярваме в молитвата, и най-вече в Бог, Който е способен да отговаря и да променя обстоятелствата на човешкия живот за добро.

Моли се за себе си, но сподели своите нужди и с нас, за да се молим заедно, защото: “По-добре са двама, отколкото един, ръка в ръка да бъдат завинаги, амин”. Пиши ни.