Начало > Човешкото сърце
Картина 10
Google

Картина 10 - Чудното отиване у дома

Исус каза: “Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене, ако и да умре ще живее и никой, който е жив и вярва в Мене няма да умре до века”. – Йоан 11:25-26. “Който слуша Моето учение и вярва в този, който Ме е пратил има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смърт в живот”. – Йоан 5:24. Смъртта не може да уплаши вярващия защото “Когато тленното това се облече с нетление и смъртното това се облече с безсмъртие, тогаз ще се сбъдне словото както е писано: Погълната биде смъртта с победа. Де ти е смърте жилото? Где ти е аде победата? Жилото на смъртта е грехът и силата на греха е закон, но благодарение Богу, който ни дава победата чрез Господа нашего Исуса Христа”. – I Кор. 15:54-57. Този, който е очистен от всички грехове в кръвта на Исуса Христа, който е ходил и живял с Него, не се бои от смъртта. Когато настъпи неговия час, той с радост си отива както апостол Павел се изразява: “аз имам желание да отида и да бъда с Христа, защото това би било много по-добре” – Филип. 1:23. Вярващия има един копнеж да види Исуса лице с лице. Той има пламтящото желание да види този, който е умрял на кръста за него да го спаси. В същото време Св. Дух му припомня думите: “Да се не смущава сърцето ви! Вярвайте в Бога, вярвайте в мене! ... В дома на Отца ми има много жилища ... Аз отново ще дойда и ще ви взема при себе си, там където съм аз да бъдете и вие”. – Йоана 14:1-4. “Каквото око не е видяло и ухо не е чуло и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тези, които Го любят”. – I Кор. 2:9. Няма върху тази земя някакъв език, който може да опише блясъка на небесните места, който е приготвен за тия, които вървят в този свят по Неговите стъпки. На мястото на смъртния призрак (смъртта) ние виждаме в последната картина ангелът Божий – вестителът. Той чака за да заведе при Бога грешника, който е получил милост. Душата и духът са освободени от веригите на умиращото тяло и се възнасят към Този, Който обича неговата душа и за Когото той е живял. Вратите на небесната слава, които не може никой да заключи се отварят за него. Бог му е приготвил едно посрещане пълно с любов с привествието на неговия Господ и учител: “Хубаво, добри и верни слуго, над малкото си бил верен над многото ще те поставя; влез в радостта на Господаря си!”. – Матея 25:21. Смъртта няма повече власт над него, защото “Скъпоценна е пред Господа смъртта на светиите му”. – Пс. 116:15. “И чух глас от небето да казваше: Пиши, блаженни отсега нататък мъртвите, които умират в Господа, да! Казва Духът, за да си починат от делата си; защото делата им следват подир тях”. – Откр 14:13. “И когато се яви Пастиреначалникът, ще получите венеца на славата, който не повяхва”. I Петр. 5:4. Ти обаче, който си прочел това сърдечно огледало, желаеш да подариш сърцето си на този, Който те люби. Бог желае да ти помогне в това! В този момент, Той е много близко при теб и казва: “Сине мой (дъще моя) дай сърцето си на Мене”. – Притчи 23:26. Напусни твоите грехове и се прилепи при правдата “защото заплатата на греха е смърт, а Божието дарование е вечен живот в Исуса Христа, нашия Господ”. – Римл. 6:23. “Блажен е онзи, който издържа изпитня; защото като бъде одобрен ще приеме венеца на живота, който Бог е обещал на ония, които Го любят”. – Яков 1:12. “Бъди верен до смърт и ще ти дам венецът на живота” – Откр. 2:10.

Предишна: Картина 9   |   Следва: Писледен съвет