Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Петдесятната мисиология

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Зародило се едва в началото на XX век, Петдесетното движение бързо набира свои последователи, и последвано по-късно от Харизматичното, и др. Подобни движения, се преврща в един от най-мощните инструменти на Бога в съвремения свят.

Днес, всеки втори евангелски християнин на планетата е Петдесетно ориентиран, (според една статистика 600 млн.). За сравнение: в България ако евангелистите са приблизително 100 хил., 80 хил. От тях са петдесетници (или около 80%). Това е доказателство, е това движение е най-бързо разтящото, и придобиващо най-много обръщенци за Божието църство, в сравнение със всики останали мисионерски движения и църкви взети заедно.

Тези неоспорими факти са насочили погледа на мисиолози, църковни стратези и светски лица към изследването начина на служение, което е продиктувано от вярванията на Петдесетниците. Това мотивира и моя интерес към зададената тема, както и моята принадлежност към Българска Божия Църква2.

Едно е ясно, те са движени и водени от Бога хора, които разчитат повече на Свръхестественото водителство, отколкото на мисионерски стратегии и формули.

В настоящия кратък преглед, ще се опитаме да надникнем в кухнята и да видим какво стои в основата на тяхната вяра и служение; Какви са Библейските корени на тяхното мисионерско разбиране; Как те извършват мисията; Какви са техните уникални черти, които ги отличават от всички останали мисионерски подходи; Какъв е ключа към успеха (какво ги прави толкова успешни), и пр. Ще дадем и модела на най-голямата евангелска църква в света.

Обема на настоящата работа не е изчерпателен, но дава една обща представа по обсъждания предмет.

Съдържание | Напред