Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Петдесятната мисиология

БЕЛЕЖКИ

1 L. Grant McClung, Jr. – “Azusa Street and beyond”, p. 120

2 Българска Божия Църква е втората по големина деноминация (30 хил. члена), след Съюза на Евангелските Петдесетни Църкви (50 хил члена)

3 Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements, p. 607

4 Даването на сила за свидетелство – Д.А. 1:8, е една от целите на кръщението

5 Пак там, стр. 608

6 Пак там, стр. 608

7 Azusa Street and beyond”, 99-104

Назад | Съдържание