Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Петдесятната мисиология

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Връщайки се към мотото на това писание, трябва да се съгласим и присъединим към твърдението на бащата на съвременното движение за църковен разтеж Donald A. McGavran, е има какво да се науи от Петдесетните братя и сестри, предвид техния невероятен успех в достигането на невярващия свят със славното благовестие на нашия Господ и Спасител Исус Христос.

От всико казано до тук трябва да заключим, че те наистина са на правилния път. Причината е ясна, тя не е толкова в стратегията, или човешкото усилие, но в духовния ентусиазъм, вътрешния подтик и водителство на Самия Бог чрез Светия Дух.

Ако всеки мисионер или обикновен вярващ, иска да бъде успешен в своята дейност в служение на Бога, трябва да се изпълни със сила отгоре, за да не бъде неговото служение по плът (не можеш с естествени средства да постигнеш духовни резултати), по думите на ап. Павел във Фил. 3:3, “Защото ние сме обрязаните, които с Божия Дух се кланяме, и се хвалим с Христа Исуса, и не уповаваме на плътта”. Амин.

Назад | Съдържание | Напред