Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Петдесятната мисиология
VІ. Моделът на най-голямата
евангелска църква
Google

IV. МОДЕЛЪТ НА НАЙ-ГОЛЯМАТА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА В СВЕТА

Дейвид Йонги Чо, пастор на най-голямата евангелска църква в света (над 500 хил. члена), който вече споменахме в настоящия преглед, дава модела и тайната на невероятния разтеж на своята църква. В есето си “Тайната зад най-голямата църква в света”7, дава 4 важни условия за църковен разтеж: Молитва, Св. Дух, Послание на надежда, Организация.

1. Молитва

“Абсолютно невъзможно е който и да било пастор да има съживление в своята църква без молитва”, казва Чо, “Много служители днес мислят, че ключът към църковния разтеж е в правилната система, или в правилната организационна структура. Това е погрешно мислене. Истинското условие за разтеж е усърдната молитва. Тя довежда Божието присъствие със сила и започват да се слуват чудеса и знамения, които привличат хората към Христос, те осъзнават своята греховност, каят се и го приемат като Господ и Спасител. Всеки служител трябва да се моли един или два аса всеки ден, препоръчително сутрин. Това ще му помогне да държи и истата Библейска истина при тълкуването на Словото, което ще се отрази благотворно на проповядването. Проповядване от Библията – съсредотоено към Бога, а не към човека, т.е. Теоцентрично, а не Хуманистично”.

Поради молитвата, Full Gospel Center Church е нараснала така феноменално. Хората от тази църква се молят без прекъсване. Всеки Уикенд на Молитвената планина около 10 хил. души се молят за души, които да бъдат въведени в Божието царство, за църквата и за самите тях. Молитвата е движещата сила, която води този голям кораб - Full Gospel Center Church.

2. Светия Дух

Правилното взаимоотношение със Св. Дух е основно, за да бъде някой успешен пастор. Да бъде пълен със Светия Дух, и да има общение с Него (приятелско, партньорско, преобразяващо). Св. Дух е Дух на действието и п-р Чо е открил, е когато има общение с Него служението му е плодоносно. Така всеки месец в неговата църква се приобщават множество обръщенци. Спасението не е възможно чрез сила или чрез мощ, но единствено чрез Св. Дух.

3. Организация

Последният ключ на успеха на църквата е начина, по който тя е организирана. Тъй като в случая имаме една голяма църква, която постоянно разте, се налага организиране на хората, така че да могат да се обхванат. Така се заражда и идеята за сформирането на малки групи (домашни църкви), които имат общение помежду си и с лидерството. Днес всеки 5 от 10 семейства във Full Gospel Center Church, са включени в малка група. Всяка група си има водач, който е обучен в тримесечен или шестмесечен курс за водачи, които се провеждат по два пъти в годината, той е отговорен да поуава словото на Бога правилно и да държи връзка с ръководството.

Църквата като цяло си поставя различни цели, които преследва, но най-голямата от тях е да прославя Бога и да печели души за неговото царство.

Назад | Съдържание | Напред