Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Петдесятната мисиология

VI. БИБЛИОГРАФИЯ

1. БИБЛИЯ или Свещенното Писание на Стария и Новия Завет, Р.И. - 1924

2. Burgess, S., McGee G., Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements, Zondervan, Grand Rapids, 1992

3. L. Grant McClung, Jr., Azusa Street and beyond, Logos, 1986

Назад | Съдържание | Напред