Начало > Мисли и цитати > Съдържание

Български пословици и поговорки

"Бог дава, ала в кошара не вкарва."    

"Бързата работа – срам за майстора."    

"Вълкът козината си мени, но нрава - не."    

"Гладна кокошка просо сънува."    

"Голям залък хапни, голяма дума не казвай."    

"Голяма рана заздравява, лоша дума не се забравя."    

"Господ бави, ала не забравя."    

"Гузен негонен бяга."    

"Да би мирно седяло, не би чудо видяло."    

"Два остри камъка брашно не мелят."    

"Двама се карат, трети печели."    

"Дебел сняг – голям комат."    

"Денят си личи по заранта."    

"Добрата дума, железни врати отваря."    

"Дълбока вода – брод няма, хубава мома – род няма."    

"Дявол от тамян не се плаши."    

"Езикът кости няма, а кости троши."    

"Желязото се кове докато е топло."    

"За всяка болка си има билка."    

"За грош петел, за грош пее."    

"За човека можеш да съдиш по приятелите му."    

"И без петел се съмва."    

"Или се млад жени, или млад калугери."    

"Камакът си тежи на мястото."    

"Капка по капка – вир става."    

"Казвам ти дъще – сещай се снахо."    

"Каквото посее човек, това ще и да пожъне."    

"Клин – клин избива."    

"Който бърза бавно – далече стига."    

"Който не пази чуждото, той и свое не ще има."    

"Който няма ум, има крака."    

"Който плаща, той поръчва музиката."    

"Който последен се смее, се смее най-добре."    

"Който свири добре на свирка - не му трябва тъпан."    

"Която кокошка много крещи, малко яйца носи."    

"Който го е страх от мечка, да не ходи в гората."    

"Който не работи, не трябва да яде."    

"Която овца се дели от стадото, вълкът я изяжда."    

"Криво да седим, право да съдим."    

"Крушата не пада по-далече от дървото."    

"Кръвта вода не става."    

"Кучетата си лаят, керванът си върви."    

"Където видиш село от девет къщи с десет кръчми, бягай от него."    

"Лете без аба, зиме без торба – не се ходи."    

"Лозето не иска молитва, а мотика."    

"Лоша дума от лошо сърце излиза."    

"Малкото камъче голямата кола обръща."    

"Много баби – хилаво дете."    

"Мълчанието е злато."    

"Мързелът не убива, а мори."    

"На лъжата краката са къси."    

"На сила хубост не става."    

"На чужд гръб и сто тояги са малко."    

"Надеждата крепи човека."    

"Накарай мързеливия на работа, да те научи на акъл."    

"Не е луд който яде баницата, а този който му я дава."    

"Не можеш да носиш две дини под една мишница."    

"Никой не е по-голям от хляба."    

"Никой не се е родил научен."    

"Нов ден – нов късмет."    

"Опознай родината, за да я обикнеш."    

"От всяко дърво свирка не става."    

"От сън спомени няма."    

"Очи, които не се виждат, се забравят."    

"Парен каша духа."    

"Пилците се броят на есен."    

"По дрехите посрещат, по акъла изпращат."    

"Покрай сухото гори и мокрото."    

"Помогни си сам да ти помогне и Господ."    

"Прекаления светец и Богу не е драг."    

"Приятел в нужда се познава."    

"Простирай се според чергата си."    

"Рибата се вмирисва откъм главата."    

"Роди ме, мамо, с късмет, па ме хвърли на смет."    

"С какъвто се събереш, такъв ставаш."    

"С питане и до Цариград се стига."    

"С трици маймуни не се ловят."    

"С труд и постоянство всичко се постига."    

"С чужда пита помен прави."    

"Сговорна дружина планина повдига."    

"Сиромах човек – жив дявол."    

"Сития на гладния не вярва."    

"Скромността краси човека."    

"Скъпи на брашното, евтини на триците."    

"Споделената мъка – половин мъка, споделената радост – двойна радост."    

"Срещу ръжен не се рита."    

"Стар вол трудно се препряга."    

"Старата любов ръжда не хваща."    

"Три пъти мери, един път режи."    

"Ум царува, ум робува, ум патки пасе."    

"Утрото е по-мъдро от вечерта."    

"Харизан кон на зъби не се гледа."    

"Хубавите неща стават бавно."    

"Царя дава, пъдаря не дава."    

"Човек предполага, а Бог разполага."    

"Една птичка пролет не прави."    

"Докато мъдрите се намъдруват, лудите се налудуват."