Начало > Мисли и цитати > Съдържание

Сентенции и епиграми

Латински сентенции:

"Победата обича упоритите."

"Истински блажени са ушите, чуващи не гласът на площадите, а гласът, шепнещ в тишината на истината."

"Доброто начало е наполовина свършена работа."

"Внимавай какво, кога и кому говориш."

"Умът бавно забравя онова, което е изучавал дълго."

"Безделието е майка на всички пороци."

"Отчаянието прави човека или воин или монах."

"Науките са много, но истината е една."

"Две неща подтикват хората към престъпления: разкошът и алчността."

"За убежденията на другите не се спори."

"Опитът е най-добрия учител."

"Не изпълниш ли обещанието си, приятелят лесно се превръща във враг."

"Доверявай се, но гледай кому."

"Хигиената е приятелка на здравето."

"Гостът е свещен за домакина."

"Огънят не се гаси с огън."

"На младини трупай, на старини ползвай."

"За човешкия род няма нищо по-скъпо от децата."

"Няма по-голямо наказание от лошата жена."

"Помъдрей рано ако искаш да живееш дълго."

"Чистата ми съвест е по-важна от всички присъди."

"Лекувай се с ум, а не с лекарства."

"Сигурният мир е по-добър от евентуалната победа."

"Ораторите се създават, поетите се раждат."

"За искащият няма трудности."

"Нищо не е по-мило от домашното огнище."

"Позорно е да се продава свобода за злато."

"Не е виновно виното, пиячът е виновен."

"Не подобава мъж да се бои от работа."

"Не произходът украсява човека, а мъжественият човек украсява рода си."

"Неуместният смях е голям порок."

"Не всичко, което блести е злато."

"Болният се нужда не от красноречив, а от способен лекар."

"Няма значение кой говори, а какво казва."

"Не за училището, а за живота учим."

"Не живеем за да ядем, а ядем за да живеем."

"Печели нови приятели, но не забравяй старите."

"На никоя възраст не е късно да се учим."

"Няма по-безсъвестен начин на живот, отколкото у наемниците, които воюват без уважение към каузата, на която служат."

"Злият човек ще бъде нещастен даже в щастието си."

"Никъде не лекуват злото със зло и раната с рана."

"Всяко начало е трудно."

"Добрият стил предразполага към четенето на ораторите и поетите."

"Парите трябва да се управляват, а не да им се слугува."

"Лъжливата светост е двойна разпуснатост."

"По-добре един очевидец, отколкото десет чули."

"Първият по време е пръв по право."

"По-добре три пъти да попитаме, отколкото веднъж да сгрешим."

"Който ползва изгодите, той да понесе и несгодите."

"Който хвали децата, хвали в тяхно лице надеждата."

"Който сее ветрове, жъне бури."

"Където е най-малък шумът, там е най-дълбока водата."

"Колкота е по-учен някой, толкова е по-скромен."

"Което бързо възниква, бързо и изчезва."

"Което си казал на едного, на всички си го казал."

"Колкото глави, толкова и умове."

"Убеждавай приятелите насаме, а ги хвали публично."

"Покаже ли се дъното, късно е да ставаш пестелив."

"Спокойният разговор обезсилва гнева."

"Мярка да знаем, предела да спазваме и да се съобразяваме с природата."

"Искаш ли да побеждаваш, бъди търпелив."

"Живееш ли в Рим, спазвай римските обичаи."

"Той и тя не се събират насаме, за да четат “Отче наш”."

"Външността е измамна."

"Добрата надежда укрепва духа и дава сили."

"Умереността е страж на живота."

"Времето лети, Вечността остава."

"Трима души вече са колегиум."

"Където има човек, там има място за добра постъпка."

"Силно кънти празният съд."

"Думите отлитат, написаното остава."

"Не може да има повече от една истина."

"Старата любов ръжда не хваща."

"Позволено е насилието да се отблъсква със сила."

"С общи усулия малките дела прерастват в големи."

"Животът на клирика е евангелие за народа."