Начало > Мисли и цитати > Съдържание

Поети и писатели

"Когато човек приеме истинската вяра в Бога, с него става това, което става в тъмна стая, когато се запали лампа в нея. Всичко в душата става ясно и весело."     Толстой

"Когато у нас се събуди мисълта за Бога и най-уединеното място на земята не е вече уединено. Тогава петната на нашето заблуждение и разочарование се заличават."     Емерсън

"Смъртта казва на заминаващия: “Ела и живей”, а на оставащия: “Иди и люби”."     Юго

"Висшата идея на земята е една, именно идеята за безсмъртието на човешката душа. Всики останали висши идеи на живота, с които човек може да живее тук, произхождат от нея."     Достоевски

"Колкото по-дълбоко съзнавам живота, толкова по-малко вярвам в унищожението му след смъртта."     Толстой

"Библията съдържа учение за висша нравственост и благородни човешки същества. Тя култивира нравствена култура. Книгата си остава такава, каквато е и не става онова, което искат да я направят някои."     Гьоте

"Вярвам, че няма много човеци, които притежават по-смирено почитание към Новия Завет или имат по-дълбоко убеждение за неговата вседостатъчност от мене."     Дикенс

"Дължа просвещението си просто на една книга. Да, това е стара, проста книга, скромна като природата, но и естествена като нея; книга деятелна и непретенциозна като сърцето, което ни топли; като хляба, който ни храни; книга, която е тъй мила и благославяща и ни поглежда с такова добродушие като стара майка, която всеки ден чете в тази книга с милите си треперещи устни. Накратко, тази книга се казва Библия."     Хайнрих Хайне

"Вярвам, че няма нищо по-красиво, по-дълбоко, по-симпатично, по-разумно, по-мъжествено, по-съвършено от Спасителя. С ревностна любов си казвам, че друг такъв не само че няма, но не може и да има."     Достоевски

"Както човек не може да се съмнява в себе си, така и в Бога не може. Човеците са дотолкова продуктивни, доколкото са религиозни."     Гьоте

"Има Бог. Една висша воля живее, макар и човешката да се колебае. Високо над време и пространство жива се носи най-висшата мисъл, че всичко се движи във вечна промяна, в промяната пребъдва един спокоен Дух."     Шилер

"Знанието смирява великия, учудва обикновения и надува малкия човек."     Толстой

"Християнството е само по себе си мощно явление, чрез което униженото и страдащо човечество от време навреме се е възмогвало. И щом му се признава това действие, то стои над всяка философия и няма нужда от нейната подкрепа."     Гьоте

"Собствената и единствената най-дълбока тема на историята на света и човечеството, на която всичко друго е подчинено, си остава стълкновението между безбожието и вярата."     Гьоте

"Урокът на живота е да вярваме на това, което ни казват годините и вековете, а не на онова, което ни казват часовете."     Емерсън

"Отвъд всички тези небеса пребивава Бог на небесата. Този Бог не е олицетворена природа. Той е лична свръхестественост. Към Него се отправят религиите. Те се основават на желанието да се постави човек в отношение към Него. Без инстинктивната вяра на човеците в Свръхестественото, без техния самоволен и преодолим полет към свръхестественото, религията не би съществувала."     Волтер

"Религиозно съзнание съществува във всяко общество. Ако ни се струва, че в обществото няма религиозно съзнание, то ни изглежда така не защото в действителност го няма, а защото не искаме да го видим. А не искаме да го видим, защото то изобличава нашия несъгласен с него живот."     Толстой

"Безцелният живот е ранна смърт."     Гьоте

"Животът се задъхва без цел."     Достоевски

"Съвестта е Бог в човека."     Юго

"Щом изкуството винаги дава почит на истината и единствено на истината, като дели от себе си всички зли демони, високомерие, формалност, партизанство, тогава то добива непосредствено етичен вид."     Гьоте

"Изкуството е така нужно за човека, както необходимостта да яде и пие."     Достоевски

"Хубавото е феномен на феномените, но той самият не се проявява, а само неговият отблясък се вижда в многобройните проявления на твореския дух и е така разнообразен и многолик, както самата природа."     Гьоте

"Вярвам в Бога, защото съм убеден, че красотата и изкуството са озарения свише."     Достоевски

"Който не обича свободата и истината, може да стане могъщ човек, но велик - никога."     Волтер

"Човек е създаден не за да влачи вериги, а да лети над земята, широко разперил криле."     Юго

"Който не иска да пожъне сълзи, трябва да посее любов."     Шилер

"Морето и любовта са еднакво безбрежни."     Шекспир

"Необузданото и непреодолимото често се надвива по-лесно с любов и кротост, отколкото с насилие."     Гьоте

"Любовта е съществената и разумна дейност на човека. Любовта е най-рационалното и най-лъчезарното състояние на душата. Любовта е действителното върховно благо, което разрешава всички противоречия на живота. Любовта пропъжда не само страха от смъртта, но и нуди човека да се жертва за другите."     Толстой

"Любов, това е цял океан в една сълза, седем небеса в един поглед, вихрушка в една въздишка, светкавица в едно допиране, милион години в една минута."     Толстой

"Всяко нещо можем да познаем само когато дойдем близо до него. И Бога можем да познаем, като се доближим до Него. До Бога можем да се доближим, като вършим добро. Колкото повече се приучим на добър живот, толкова по-отблизо познаваме Бога. И колкото повече познаваме Бога, толкова повече обичаме хората."     Толстой

"Който иска да постъпва правилно, никога не трябва да укорява и изобщо не трябва да се занимава с отрицателни неща, а всякога да върши само добро."     Гьоте

"В света има само две достойнства, пред които можем и сме длъжни да се прекланяме: гениалността и сърдечната доброта."     Юго

"Най-верният белег на истината е простота и яснота. Лъжата е винаги сложна, превзета и многословна."     Толстой

"Когато целта не е ясна, пътят е погрешен."     Балзак

"Истината е като горчиво лекарство. Неприятно на вкус, но затова възстановява здравето."     Балзак

"Цялата природа ви е доказала съществуването на мъдър и могъщ Бог. От вашето сърце обаче зависи да усетите съществуването Му."     Волтер

"Нечистите дела ще излязат наяве, ако ще би и цялата земя да ги закрива от хорските очи."     Шекспир

"Мисълта за Бога събужда един страхотен съсед. Името му е Съдия."     Шилер

"Животът на човек без вяра е живот на животно."     Толстой

"Изкуството, което си е поставило за цел да доставя развлечение, не само че прилича на проституция, но не е нищо друго освен проституция."     Толстой

"Хуманност, която отрича Бога, води към безчовечие. Цивилизация без Христова просвета води към подивяване. Прогрес без Христа е регрес. Свобода без морален дух води към деспотизъм и тирания."     Достоевски

"Трябва да сме загубили всеки здрав човешки разум, ако можем да вярваме, че самодвижение на материята е достатъчно, за да създаде чувстващи и мислещи човеци."     Волтер

"Винаги прощавай на враговете си – за тях няма нищо по-дразнещо от това."     Оскар Уайлд

"При строежа на сграда трябва да се внимава за три неща: да бъде на подходящо място, да има здрави основи и да се изгради добре."     Гьоте

"Хората винаги обвиняват обстоятелствата за това, което са. Аз не вярвам в обстоятелства. Хората, които преуспяват в този свят, са тези, които се събуждат и търсят обстоятелства, каквито харесват, и ако не могат да ги намерят, ги сътворяват."     Джордж Бърнард Шоу

"Най-страшният грях срямо нашите човешки събратя не е да ги презираш, а да си равнодушен към тях. Това е сърцевината на антихуманността."     Джордж Бърнард Шоу

"Ние не сме загубили вярата си, но сме я прехвърлили от Бога на медицината."     Джордж Бърнард Шоу

"Благородният човек привлича благородниците и знае как да се задържи сред тях."     Гьоте

"Животът ни е твърде кратък, та във кавги, мърморене и вой да го хабим. Ще мръкне скоро. Ти върви нататък – целта преследвай! И нека Господ те благослови."     Емерсън

"Всеки да обработва собствената си градина."     Волтер

"Обичай истината, но прощавай грешката."     Волтер

"Можем да си осигурим одобрението на околните, ако постъпваме правилно и ако сме много упорити в това, но да се одобряваме сами, е сто пъти по-за предпочитане."     Марк Твен

"Името му е обществено мнение. Пред него благоговеят. То урежда всичко. Някои го взимат за глас Божи. Верността пред вкамененото мнение още не е скъсала верига, нито е освободила човешка душа."     Марк Твен

"Трябва от дадено преживяване да извличаме поука и там да спрем, за да не бъдем като котката, която седнала върху сгорещения капак на печка. Тя повече няма да седне върху гореща печка и това е добре, но тя и на студена не би приклекнала."     Марк Твен

"Трябва да се споделя радостта, красотата, прелестите на живота. Колкото по-малко се говори за язвите му, толкова по-добре."     Оскар Уайлд

"Твърдостта е мъжество на ума, тя предполага просветена решителност. Инатът, напротив, предполага - заслепяване."     Волтер

"Музиката блика от речта сърдечна, надълбоко стига – лек за болка вечна."     Емерсън

"Какъв ще бъде човек, личи от детството, тъй както денят се познава от утрото."     Джон Милтън

"Обхване ли анархията дадена държава, веднага изпъкват безразсъдно смелите, дръзките, пренебрегващите обичаите хора."     Гьоте

"Аристократ можеш да бъдеш в света на морала. Простите по характер плащат с това, което вършат, а благородните – с това, което са."     Шилер

"Тронът следва господаря, където и да отиде той, тъй както кучето - ловеца."     Гьоте

"Да властва човек се научава лесно, но да управлява – трудно."     Гьоте

"Три неща господстват на земята – мъдростта, чарът и силата."     Гьоте

"Философите на историята са нарекли властта зло само по себе си. Но аз не вярвам на това. Само дегенериралите хора виждат във властта възможност да творят безнаказано зло."     Томас Ман

"…Гордият човек, облечен в краткотрайна власт, върши такива фантастични щуротии, че кара ангелите да плачат."     Шекспир

"Не всички граждани на една държава могат да бъдат равни по власт, но те могат да бъдат еднакво свободни."     Волтер

"Наистина не е преимущество за стадото, когато овчарят е също овца."     Гьоте

"Ако искаш да построиш кораб, не викай хората да събират дърва и не им възлагай задачи, а ги научи да копнеят за безкрайното и огромно море."     Егзюпери

"Войните превръщат в диви зверове хората, родени да живеят като братя."     Волтер

"Добрият гражданин е като добрия баща, който най-напред нахранва децата си. Пред всички други дългове той урежда най-напред отношеняита си с държавата."     Гьоте

"Комунизмът е логическо следствие от християнството."     Албер Камю

"Политиката и войната изглежда са двете най-естествени професии на човека; нужно е винаги или да преговаряш, или да се биеш."     Волтер

"Както и при християнската религия, най-лошата реклама на социализма са неговите последователи."     Джордж Оруел

"Бъдете справедливи, това е достатъчно; останалото е произвол."     Волтер

"Умира се за една катедрала. Не за камъни. Умира се за един народ. Не за тълпа. Умира се единствено заради това, заради което се живее."     Егзюпери

"Кое е най-доброто управление? – Онова, което ни учи да се управляваме сами."     Гьоте

"Велики са тези, които разбират, че духовното е по-могъщо от каквато и да е материална сила и че мисълта управлява света."     Емерсън

"Любовта не е взиране в очите на другия, а съвместен поглед върху окръжаващия ни свят."     Егзюпери

"Човек, който не е зает с работа, никога не може да се наслаждава на пълно щастие. Върху лицето на безделника вие винаги ще намерите отпечатък на недоволство и апатия."     Хайнрих Хайне

"Да сгрешиш е човешко, да простиш е божествено."     Александър Поуп

"В колчана на дявола няма по-добра стрела за сърцето от мекия глас."     Джордж Байрон

"Природата изисква от човека от време на време да преминава в забрава, но не и да спи; оттук произлиза и пушенето на цигари, и употребата на спиртни напитки, и на опиум."     Гьоте

"Да не си подчинен на никакви закони значи да си лишен двойно от защита, защото законите трябва да ни защитават не само от другите, но и от самите нас."     Хайнрих Хайне

"Вземете си бележник за записки, пътешествайте с него, хранете се с него, мятайте в него всяка мисъл, щукнала в главата ви. Евтината хартия все пак е по-трайна от сивото мозъчно вещество, а записките пазят мисълта много по-добре от паметта."     Джек Лондон

"Повечето повести и романи причиняват двойна вреда на читателите: крадат им времето и парите."     Джордж Бърнард Шоу

"Не за житейското вълнен’е, не зарад злоба или бран – родени сме за вдъхновен’е, за звуци сладки в божи храм."     Пушкин

"Дългът е начало на робството, даже на нещо, по-лошо от робство, защото кредиторът е по-неумолим от робовладелеца – той владее не само вашето тяло, но и вашето достойнство и може при удобен случай да му нанесе тежки оскърбления."     Юго

"Не безпаричието прави държавата слаба, а недостигът на хора и дарования."     Волтер