Начало > Мисли и цитати > Съдържание

Други

"Богът на християните е Бог на любовта и утехата. Бог, който изпълва душата и сърцето на тези, които обладава. Бог, който им дава да почувстват отвътре падението си и безкрайното Му милосърдие. Който се съединява с тях в дъното на душата им. Който ги изпълва със смирение, с радост, с доволство, с обич. Който ги учи да нямат друга цел, освен Него."     Паскал

"Ето какво е вярата, Бог, почувстван в сърцето."     Паскал

"Има три вида хора. – Първите са онези, които са намерили Бога и Му служат. Те са радостни и разумни. – Вторите са онези, които не са Го намерили и не го търсят. Те са безумни и нещастни. – Трети са онези, които не са Го намерили, но Го търсят. Те са разумни, но още нещастни."     Паскал

"Отказваме се от това да доказваме Бога, но за това пък още по-усърдно се стараем да Го обхванем. Не ни е дадено да познаем Бога чрез понятия. Не е така обаче с преживяването на сърцето."     Кант

"Да не смесваме церемониите в религията със самата религия. Култът, угоден на Бога, е култът на сърцето. А когато този култ е искрен, той е навсякъде еднакъв. Бог иска да бъде обожаван в дух и истина."     Жан-Жак Русо

"Ако човек не е създаден от Бога, защо е щастлив единствено в Него? Ако е създаден за Бога, защо така Му се противопоставя?."     Паскал

"Никъде Бог не е така Бог, както в душата на човека. Във всички творения има нещо от Бога. Но душата е място на Божия мир. Божието навлизане в душата дава повече светлина, отколкото всичките разсъждения на човешките мислители."     Майстер Екхарт

"Длъжен съм да кажа и това, че има Бог и това, че моето “аз” е безсмъртно. Това значи, че вярата ми в Бога, в другия свят са така свързани с моята природа, че тази вяра не може да бъде отделена от мен."     Кант

"Библията е най-благородното ми съкровище."     Кант

"За да дам на моята мила малка дъщеря добро възпитание, след дълго лутане и изследване не можах да намеря друга по-добра книга от Библията."     Дени Дидро

"Исус Христос е Бог, до Когото приближаваме без гордост и пред Когото се унижаваме без отчаяние."     Паскал

"Щом изгониш вярата от душата, суеверията те обгръщат. Щом изгониш Бога през вратата, през комина призраци те срещат."     неизвестен

"За 23-тия псалом бих дал цялата си философия."     Кант

"В творението аз просто напипвам Бога с ръце. Християнин съм. Не съм учил да бъда лицемерен. Религията е за мене нещо сериозно. Не си играя с нея. Ето защо съм усърден в нейното изпълнение и приемането на тайнствата."     Кеплер

"Аз твърдо вярвам в онова велико Същество, което е създало такива чудни дела в нашата малка вселена. Моят слаб ум не може да го проумее. Аз смея само със смирено благоговение да коленича ред Него."     Айнщайн

"Учен без духовна култура може да стане за проклятие. Богослов, предоставен на себе си, се превръща в деспот и фанатик."     неизвестен

"Всичко, което е неразбираемо, не значи, че не съществува."     Паскал

"Съществуването на Бога, свободата на човека, безсмъртието не могат да се докажат от чистия разум. Но се приемат от практичния разум. Което не може да се докаже от някакво умозаключение, се налага от фактите."     Кант

"Не мога да мисля за Бога другояче освен като за съществуващ. Следва, че Той действително съществува. Не е моята мисъл, която прави това да бъде така. Тя не налага нищо на действителността. Но, наротив, необходимостта на Божието съществуване ме кара да имам тази мисъл."     Декарт

"Съществуването на Бога е инстинкт у човека. Тя е като логичен императив."     Кант

"Чудно нещо. Християнската религия, която привидно няма никаква друга задача освен блаженство в задгробния живот, дава щастие тъй също и в настоящия живот."     Монтескьо

"Безбожието е тънка ледена кора, по която отделния човек може да мине без особена опасност. Цял народ обаче ако мине по нея, ще погине."     Карл Хайм

"Естествено е за духа да вярва, а за волята – да обича. Затова, ако нямат реални обекти, те неизбежно се насочват към измамни."     Паскал

"Доказателството е човешко, но вярата е Божи дар. Доказателството е вложената в сърцето вяра."     Паскал

"Религията е за народа ръководна звезда за деятелност, мерило за правда и добродетел, утеха при страдание и сила, която издига човека над себе си и своето съществуване."     Шопенхауер

"Не прави онова, което съвестта ти осъжда; не говори онова, което не е в съгласие с истината; спазвай това и ще изпълниш всички задачи на живота си."     Марк Аврелий

"Учен е онзи, който има много знания от книгите. Образован – който е усвоил всички най-разпространени в своето време знания и обноски. Просветен – онзи, който разбира смисъла на живота си."     неизвестен

"Съвестта е най-добрата нравствена книга, която притежаваме. С нея трябва най-вече да се съветваме."     Паскал

"Старите примитивни грехове не са мъртви, а се спотайват в тъмните ъгли на модерните ни сърца - все още там и все така отвратителни."     Карл Юнг

"Бог не се променя в своята същност, само променя отношението си към хората, според тяхното отношение към Него.."     неизвестен

"Винаги и навсякъде несполуката в живота се състои в нашата негодност да любим. Женитба без любов е трагедия. Наука без любов е мъчение. Работа без любов е ядосване. Игра без любов е измама. Говорене без любов е безвкусица. Религия без любов е мрак. Живот без любов не е живот, а движение на мъртъвци."     неизвестен

"Дълг без любов е досада, тягост. Отговорност без любов ни прави груби. Правда без любов е коравосърдечие. Истина без любов ни прави критинчи и саркастини. Възпитание без любов създава упорито поколение. Ум без любов ни прави хитри и лукави. Любезност без любов е лицемерие. Ред без любов е у дребнавите човечета. Знание без любов създава неотстъпчивост. Почест без любов е за високомерните. Брак без любов е ад. Познанство без любов вледенява. Богатство без любов има Плюшкин. Вяра без любов е фанатизъм."     неизвестен

"Доброто не е нищо друго освен красивото, поставено в действие."     Жан-Жак Русо

"Да почувстваме Бога, това е възможно и не е трудно. Но напълно да познаем що е Той, това не е възможно и не е нужно."     Паскал

"Пороците отначало са минувачи, после гости и най-накрая - господари."     Талмудът

"Злото е съзнателно свободно деяние против моралния закон. Този морален закон урежда нашите инстинкти и естествени склонности и ни посочва като компас насоката."     Кант

"Човече, престани да търсиш виновника за злото. Този виновник си самият ти."     Жан-Жак Русо

"Хиляди пътища водят към заблуждението. Към истината – само един."     Жан-Жак Русо

"Истината е всякога по-стара от всички мнения. Да си въобразяваме, че тя тепърва започва да съществува от часа, когато ни е станала позната, значи да не разбираме естеството й."     Паскал

"Справедливостта без сила е само немощ, сила без справедливост – тирания."     Паскал

"Никой не отрича Бога освен този, за когото е изгодно да няма Бог."     Франсис Бейкън

"Който се отнася лекомислено към морала, е въобще лекомислен към всички и всичко."     неизвестен

"Бог се е открил по два начина: Светото писание – чрез езика; в природата – чрез своя пръст."     Кеплер

"Законите на природата са заповеди на Твореца."     неизвестен

"Вярата в Бога не иска защита. Не търси опора. Няма нужда да оправдае съществуването си. Тя трябва да се прокламира."     неизвестен

"Търси истината! Слушай истината! Изучавай истината! Обичай истината! Говори истината! Пази истината! Защитавай истината до смърт!."     Ян Хус

"Нито наличието на висша степен на интелигентност, нито на кой знае какво въображение, нито пък двете заедно са достатъчни, за да бъде човек гений. Любов, любов, любов – това е душата на гения."     Моцарт

"Моята религия се изразява в скромно възхищение от необятния висш дух, разкриващ се в дребните неща, които ние можем да уловим с крехките си и слаби умове."     Айнщайн

"Колкото повече мраморът се изхабява, толкова повече статуята расте."     Микеланджело

"Някои пациенти, независимо че съзнават опасното си състояние, оздравяват просто от това, че са доволни от добросърдечността на лекаря."     Хипократ

"Боже, нарави ме оръдие на Твоя мир. Нека сея любов там, където има омраза, нека нося прошка за несправедливостта, вяра за съмнението, надежда за отчаянието, светлина за тъмнината и радост за тъгата."     Франциск от Асизи

"Молитвата несъмнено е нещо добро, но както човек се обръща за помощ към боговете, така трябва и сам на себе си да помогне."     Хипократ

"Мирът не се поддържа със сила, той се постига с разбирателство."     Айнщайн

"В политиката, както и в морала, е непростимо никак да не се грижиш за общото добруване; всеки безполезен гражданин може да бъде считан за опасен човек.."     Жан-Жак Русо

"Никой човек не е получил от природата правото да командва останалите. Свободата е небесен дар и всеки индивид има право да се ползва от нея така, както и от разума."     Дени Дидро

"Съблюдаването на законите, запазването на свободата и обичта към отечеството са плодотворни извори на всички големи неща и на всички велики действия."     Дени Дидро

"Свободата е правото да се прави всичко, което допускат законите."     Монтескьо

"Свободата не е в никаква форма на управление – тя се намира в сърцето на свободния човек."     Жан-Жак Русо

"Човек предпочита най-бурната свобода пред спокойното заробване."     Жан-Жак Русо

"Да гледаш несправедливост и да премълчиш е равносилно на това да я извършиш."     Жан-Жак Русо

"Не се съмнявайте никога, че малка груа от загрижени и посветени хора може да промени света – всъщност само такива групи са успявали."     Маргарет Мийд

"Всяка дарба се оспорва, всяка бездарност е безспорна."     Павел Матев

"Съпротивата винаги ни сродява с величието, лесното съгласие на околните ни изпълва със съмнения към себе си и ни сближава с посредствеността."     Владимир Зарев

"Най-лесният начин да изявиш собствената си моралност е като покажеш безнравствеността у другите."     Владимир Зарев

"Омразата – това е отмъщението на страхливите. Омразата – това е гневът на слабите."     неизвестен

"Повече страдания ни причиняват не тези, които мразиме, а тези които обичаме."     неизвестен

"Там, където започва съмнението, свършва приятелството."     неизвестен

"С цяло сърце почитай баща си, но не забравяй родилните болки на майка си."     неизвестен

"Идолите ги гравират и позлатяват, за да е оправдано преклонението на глупака пред тях."     Пиер Буаст

"Факелът на истината често обгаря ръката на този, който го носи."     Пиер Буаст

"По-добре е да претърпиш корабокрушение, отколкото да потънеш в тиня."     Николай Добролюбов

"Колкото човек е по-умен и по-добър, толкова повече той забелязва доброто в хората."     Паскал

"Вежливостта е мъдрост, следователно излиза, че грубостта е глупост. Да пренебрегваш вежливостта, създавайки си врагове, е скандално – все едно, че си подпалил къща."     Шопенхауер

"Доброто – това е да запазим живота, да съдействаме на живота; лошото – това е да унищожаваме живота, да вредим на живота."     Алберт Швайцер

"Хората със силен и великодушен характер, не менят своето настроение в зависимост от своето благополучие или своите нещастия."     Декарт

"Волята взима като материал за своето действие препятствията пред нея точно така, както огънят завладява всичко, което му попадне – малкият огън като че ли гасне, но блестящият голям огън поглъща хвърленото в него, изгаря го и сам се издига още по-нависоко."     Марк Аврелий

"Безделието е погубило повече жени, отколкото страстта, суетата – повече от безделието, лековерността – повече от суетата и безделието, всеки заедно."     Калеб Колтон

"Истинските мотиви за нашите действия, както тръбите на органа, обикновено са скрити, докато позлатата и украсата гъсто покриват повърхността."     Калеб Колтон

"Значителната част от нашите нещастия е по-поносима, отколкото коментарите на нашите приятели по този повод."     Калеб Колтон

"Има такива заблуждения, които не трябва да се опровергават. На заблудения трябва да се дадат такива знания, които да го просветят. Тогава заблуждението преминава от само себе си."     Кант

"Истината е така нужна, че малко да отстъпиш от нея и попадаш в заблуждение."     Паскал

"Някои заблуждения съхраняваме цял живот и се въздържаме да изследваме техните основания просто от някакъв неосъзнат страх да не направим откритие, след като дълго сме вярвали в лъжата и даже сме я утвърждавали."     Шопенхауер

"Завистта е като лъчите на слънцето – по-силно осветява върховете, отколкото равнините. Затова и издигащият се не забелязано по-малко се подхвърля на завист, отколкото изпъкналият изведнъж, сякаш с един скок."     Франсис Бейкън

"Сън, ядене, пиене, любов – нека всичко бъде с мярка."     Хипократ

"Сентенцията “In vino veritas” (истината е във виното) може да служи за довод на онези, които си мислят, че всички хора са лъжци. Що се отнася до мен, аз не бих желал да живея с човек, който лъже, докато е трезвен и който трябва да се напие с вино, за да изтръгнеш от него истината."     Самюел Джонсън

"Който иска честно да преживее живота си, трябва на младини да има предвид, че и той ще стане стар, а на стари години да помни, че и той е бил млад."     Самюел Джонсън