Начало > Библейските книги > Новия Завет

Второ послание към Коринтяните

“Павел защитава служението си”

І. Автор и време на написване

А. Апостол Павел

 1. В това писмо се съдържат повече автобиографични материали отколкото във всяко друго от посланията му.

Б. Написано през есента на 55 г. сл. Хр.

В. Място на написване

 1. Македония, вероятно Солун или Филипи

Г. Написано до църквата в Коринт

ІІ. Заглавие и предистория

А. Написано няколко месеца след първото послание

 1. Разделението и проблемите, които се дискутират в първото писмо, все още съществували в църквата в Коринт.
 2. Лъжеучителите са поставяли под съмнение характера на Павел и авторитета му на апостол.
  • Твърдели, че не бил истински апостол;
  • Обвинявали го, че си присвоявал парите, които били събрани за бедните вярващи в Ерусалим.

ІІІ. Тема и послание

А. Павел изразява чувствата си много повече, отколкото в другите си послания.

 1. Преминава от отчаяние до безмерна радост.
 2. Той отваря сърцето си и разкрива мотивите, духовните си желания и нежна любов към църквата.

Б. Павел обяснява причините за промяната на маршрута си, глави 1-7.

 1. Насърчава коринтяните да завършат приготовленията си за неговото идване, глави 8 и 9.
 2. Поставя ударение върху това, че със сигурност ще отиде; самоличността му на апостол и готовността му да упражни авторитета си като такъв, глави 10-13.

ІV. Ключови думи

А. “Утеха”, “Служение”

V. Разделение

1. Въведение: Поздравление и благодарение 1:1-11

2. Павел обяснява своето поведение и апостолско служение 1:12-7:16

3. Събирането на помощ за християните в Ерусалим 8:1-9:15

4. Павел защитава апостолското си служение 10:1-13:10

5. Заключение 13:11-14

Назад | Съдържание | Напред