Начало > Библейските книги > Новия Завет

Второ послание към Солунците

“Второто идване на Христос”

І. Автор: Апостол Павел

ІІ. Написано до: Църквата в Солун

ІІІ. Време и място на написване: Около 53 г. сл. Хр. по време на второто мисионерско пътуване (вероятно зимата на 53/54 г. или през пролетта на 54 г. сл. Хр.) от Коринт.

ІV. Послание: Идването на Господа с Неговите люде. Търпение и очакване на Второто Му идване.

V. Предистория: Появили са се лъжеучители, които говорели на църквата лъжи относно Павел и тълкуващи неправилно словото, което той бил дал на църквата, преди всичко относно словото за Второто идване на Христос.

VІ. Често повтаряни думи:

Ключов текст – 1:7,8.

Христос – 23 пъти; Бог – 18 пъти

VІІ. Разделение:

А. Насърчение и страдание. 1 глава

  1. Хваление 1:1-4
  2. Обещание 1:5-10
  3. Молитва 1:11,12

Б. Осветляване и поучение 2 глава

  1. Как се явява човекът на греха – Антихрист 2:1-7
  2. Как се явява Божият Син 2:8-12
  3. Как трябва да живее Божието дете 2:13-17

В. Начин на живот 3 глава

  1. Покорство на Словото 3:1-6
  2. Да следваме примера на Исус 3:7-9
  3. Дисциплиниране на неуправляемите 3:10-15
  4. Благословения 3:16-18

VІІІ. Информация относно Христос:

1:10 – Христос идва в слава заедно със светиите.

3:5 – Христос е търпелив.

3:6 – Той е Бог на мира.

3:18 – Исус притежава и разпръсква благодат.

Назад | Съдържание | Напред