Начало > Библейските книги > Новия Завет

Послание към Колосяните

“Христос като Върховен Бог”

І. Автор и време на написване

А. Павел в началото на домашния му арест в Рим, 61-61 г.

Б. Писано по същото време, по което е писано и послание към Римляните.

ІІ. Предистория

А. Колос – един от трите града, които се намират на 55 км. от Ефес, Кол. 4:13,16.

Б. На кръстопът между Изтока и Запада.

В. Това му разположение е предпоставка за развитие на множество философии.

Г. Църквата в Колос. 1

 1. Неин основател не е Павел, затова тя не се споменава никъде в книгата Деяния. 2
 2. Павел е чул за вярата им, Кол. 1:4,9. 3
 3. Не ги е видял лично, Кол. 2:1. 4
 4. Плод на тригодишното служение на Павел в Ефес, Деян. 19; 20:17-38. 5
 5. Мнозинството са езичници.

ІІІ. Проблемът

А. Епафраст съобщава на Павел за ученията в Колос.

Б. Гностицизъм – основен проблем. Произлиза от гр. дума “гносис” – зная.

 1. Привилегирована група от хора, които имат по-висше знание – “знаещите”.
 2. Следвали поучение, което им обещавало специално познание за Бога.
 3. Познанието може да се придобие от тези, които спазват легалистични практики – Кол. 2:9-16.
 4. Фалшиво смирение и поклонение на ангели - Кол. 2:8, 18, 19.
 5. Следване на аскетични правила, Кол. 2:20-23.
 6. Отричали Христос, Неговото законно място като върховна личност във Вселената.
  • Гностичните кръгове – колкото по-далеч си от земното (грешното), толкова по-голяма възможност имаш да притежаваш “Божествено знание”.

ІV. 3 неща, за които Павел ни предупреждава

А. “… да не ви измами някой с убедителни думи” – Кол. 2:4.

Б. “… да не ви заплени някой…” – Кол. 2:8.

В. “… никой да не ви осъжда…” – Кол. 2:16.

V. Ключови думи

А. Мъдрост, знание, проумение, познание

Б. Благодарение

В. Пълнота

VІ. Тема

Колосяни 1:18

VІІ. Разделение:

А. Доктрина – обявяване на Христовото вечно съществуване, 1 глава.

 1. Във вестта на Евангелието – 1:1-12.
 2. В изкуплението – 1:13,14.
 3. При създанието – 1:15-17.
 4. В църквата – 1:18-23.
 5. В служението на Павел – 1:24-29.

Б. Опасност, 2 глава.

 1. Пазете се от празни философии – 2:1-10.
 2. Пазете се от религиозен легализъм – 2:11-17.
 3. Пазете се от човешки учения – 2:18-23.

В. Изява – Христовата вечност демонстрирана, 3 и 4 глава.

 1. В личната чистота – 3:1-11.
 2. В християнските взаимоотношения – 3:12-17.
 3. В дома – 3:18-21.
 4. В ежедневната работа – 3:22-4:1.
 5. При християнско свидетелстване – 4:2-16.
 6. В християнско служене – 4:17,18.

Назад | Съдържание | Напред