Начало > Библейските книги > Новия Завет

Първо послание към Солунците

“Бъдеща надежда за второто идване на Нашия Господ”

І. Автор: Апостол Павел

ІІ. Написано до: Църквата в Солун. Тя е била основана от апостол Павел по време на второто му мисионерско пътуване, Деян. 17:1-9.

ІІІ. Време и място на написване: 52-54 г. сл. Хр. Първото послание, което Павел пише по време на второто си мисионерско пътуване, след като е преминал през големи изпитания и гонения. Написано от Коринт.

ІV. Предистория:

Солун е основан през 315 г. пр. Хр. от Касандър, който кръщава града на името на жена си. Когато Римската Империя прави Македония своя провинция през 146 г. пр. Хр., Солун става нейна столица.

Павел пише писмото не много дълго след като е напуснал Солун, и след като получава вести от Тимотей за състоянието на църквата. Църквата в Солун все още не се била разраснала и имала нужда не толкова от теология, колкото от насърчение.

V. Често повтаряни думи: 1:8 – ключов текст;

Христос – 31 пъти, Бог 36 пъти ; Господ – 25 пъти; братя – 17 пъти.

VІ. Разделение:

1 глава – Обръщение и Второто идване на Христос;

2 глава – Служене и Второто идване на Христос;

3:1 – 4:12 – Чистота в сърцето и живота;

4:13-18 – Доктринална част;

5 глава – Практическа част.

VІІ. Информация относно Христос:

1:10 – Избавителят от идещия гняв.

2:15 – Юдеите Го убиха.

4:14 – Умря и възкръсна.

5:10 – Умря, за да можем ние да бъдем с Него.

4:6 – Бог е мъздовъздател.

4:16 – Бог ще слезе от Небесата.

2:19; 3:13; 5:23 – Той идва.

4:9 – Поучава любов.

4:7 – Призовава към святост.

5:9 – Спасени чрез Христос.

Назад | Съдържание | Напред