Начало > Библейските книги > Новия Завет

Първо послание на апостол Петър

“Победа над страданието”

І. Автор и време на написване.

А. Симон Петър

 1. Не Петър, който беше импулсивен и с много слабости, но този Петър, над когото Исус пророкува, че ще стане скала.
 2. След годините на страдание и изпитания, той е бил дисциплиниран и укрепен чрез кръщението в Святия Дух.
 3. Написва посланието към края на живота си.

Б. 64 г. сл. Хр.

ІІ. До кого е адресирано

А. До избраните, което са разпръснати в Мала Азия.

 1. Вероятно до цялото Христово тяло в тази област – евреи и езичници.
 2. До църквите, основани от Павел.

  а) Петър изпраща това духовно писмо за насърчение, инструктиране и увещание.

ІІІ. Ключови думи

А. Страдание – използвана повече от 15 пъти.

Б. Скъпоценен, надежда, благодат.

ІV. Място на написване

А. Не е сигурно

 1. Вавилон, споменат в стих 5:13, може и да е, може и да не е градът със същото име на река Ефрат.
 2. Много хора смятат, че Рим преобразно е наречен Вавилон.

V. Цел

А. Да обедини евреите християни, които са били гонени.

VІ. Ключов стих – 2:7

VІІ. Теми

А. Книга на триумфа.

Б. Животът на благодатта.

В. Надежда във време на страдание.

Г. Търпение при гонение.

VІІІ. Разделение

 1. Въведение 1:1,2
 2. Животът на благодат е живот на вяра 1:3-25
 3. Животът на благодат е живот на победа 2:1-3:9
 4. Животът на благодат е живот на служение 5:1-8а
 5. Животът на благодат е живот на сблъсъци 5:8б-11
  • Обяснение на страдание 1:3-3:9
  • Наставление при страдание 3:10-4:19
  • Очакване при страдание 5:1-14

Назад | Съдържание | Напред