Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Тертулиан
XIX.
Google

XIX.

Според римляните, когато нещо е с дълбока древност, това е доказателство за достоверност, а тя се почита колкото религията. Тертулиан прилага този аргумент към Светите Писания. В този свой аргумент, той се показва като много добър историк и математик, умело използвайки литературните извори на египтяни, месопотамци, халдеи, финикийци, и др., цитирайки техни летописци и поети, той датира събития и личности от Библейската история, като ги съпоставя с такива от Римската, и умело доказва, че те ги предшестват, и така осланяйки се на древността, потвърждава истинността им. Напр. Мойсей е живял 400 години преди Данай да се пресели в Аргос. Той предшества Троянската война с 1000 години; Захария е живял преди царете Кир и Дарий, и др.

Назад | Съдържание | Напред