Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Тертулиан
XLVI.
Google

XLVI.

Философа и християнина. Философите са казали, вършели и вършат много дела достойни за наказание, те тънат в грехове и пороци, но за разлика от християните не са наказвани, а напротив са поощрявани и славени, защото името им е "Философи". Привежда множество примери със Сократ, Платон, Диоген, и др., противопоставяйки добротата и целомъдрието на християнина:

17. "Но някой ще каже, че и сред нас определени хора се отклоняват от правилата на учението си. Такива хора ние преставаме да ги считаме за християни. Философите, напротив, именно с подобни дела запазват сред вас славата си и почитта към мъдростта си.

18. Какво сходство има тогава между философа и християнина, между ученика на Гърция и ученика на небето, между загрижения за славата си и загрижения за препитанието си, между боравещия с думи и боравещия с дела, между създателя и опустошителя, между фалшификатора и възстановителя на истината, между нейния грабител и пазител.

Назад | Съдържание | Напред