Начало > Библейските книги > Новия Завет

Трето послание на апостол Йоан

“Наслаждавай се на общението с братята”

І. Автор и време на написване

А. Написано от автора на І и ІІ Йоан.

ІІ. Предистория

А. ІІІ Йоан е най-кратката книга в Библията, то е много лично и живо.

  1. Дава се контраст между двама мъже, които са реагирали по два противоположни начина спрямо учителите, изпратени от апостола.
  2. Верният Гайи ги посрещнал с гостоприемство и щедрост, както бил поръчал Йоан.
  3. Диотрес бил арогантен и противопоставящ се на пратениците на Йоан.

Б. Учителите, изпратени от Йоан били отхвърлени от една църква в Азия, неин водач бил Диотреф.

ІІІ. Разделение

1. Поздравления 1,2

2. Похвала на Гайи 3-8

3. Обвинение на Диотреф 9,10

4. Наставление на Гайи 11

5. Примерът на Димитрий 12

6. Заключение 13,14

Назад | Съдържание | Напред