Начало > Мисли и цитати
Цитирани автори
Google
Цитирани автори - 115

Августин (354-430) - християнски философ и мислител

Авицена (980-1037) - средноазиатски философ, математик, поет

Аврелий, Марк (121-180) - римски император, философ

Айзенхауер, Дуайт (1890-1969) - американски генерал от Втората световна война, президент на САЩ (1953-1961)

Айнщайн, Алберт (1879-1955) - физик от европейски произход, създател на теорията на относителността

Аристотел (384-322 пр. Хр.) - гръцки философ

Байрон, Джордж (1788-1824) - английски поет

Балзак, Оноре дьо (1799-1850) - френски писател

Барт, Карл (1886-1968) - швейцарски протестантски богослов

Бейкън, Франсис (1561-1626) - английски философ, политик и писател

Бисмарк, Ото Едуард (1815-1898) - пруски държавник, създател на Втория Германски Райх

Богослов, Григорий (326-390) - ранно-християнски писател

Боеций (480-524) - римски държавник и философ

Брунер, Емил (1889-1966) - швейцарски протестантски богослов

Буаст, Пиер (1765-1824) - френски лексикограф, автор на универсален речник на френски

Велики, Василий (330-379) - ранно-християнски писател

Вергилий (70-19 пр. Хр.) - римски поет

Волтер (1694-1778) - френски писател, публицист, енциклопедист

Ганди, Махатма (1869-1948) - индийски държавник и философ

Гарибалди, Джузепе (1807-1882) - италиански революционер и политик

Гладстон, Уилям (1809-1898) - британски премиер-министър, либерал

Греъм, Били (р.1918) - виден проповедник и евангелизатор

Гьоте, Йохан Волфганг (1749-1832) - немски поет и философ

Дамаскин, Йоан (680-780) - ранно-християнски писател

Декарт, Рене (1596-1650) - френски философ и математик

Демостен (384-322 пр. Хр.) - гръцки политик, знаменит оратор

Джеферсън, Томас (1743-1826) - президент на САЩ (1801-09)

Джонсън, Самюел (1709-1784) - английски писател

Джордж, Дейвид Лойд (1916-1922) - английски политик и писател

Дидро, Дени (1713-1784) - френски философ, писател, енциклопедист

Дизраели, Бенджамин (1804-1881) - британски премиер-министър

Дикенс, Чарлз (1812-1870) - английски писател

Добролюбов, Николай (1836-1861) - руски философ

Достоевски (1822-1881) - руски писател

Еврипид (480-406 пр. Хр.) - древногръцки драматург

Егзюпери, Антоан дьо (1900-1944) - френски писател

Езоп (Vв. пр. Хр.) - древногръцки баснописец

Емерсън, Ралф (1803–1882) - американски мислител и писател

Епиктет (Iв.пр.Хр.) - гръцки философ

Еразъм, Ротердамски (1466-1536) - холански богослов и писател

Зарев, Владимир (р. 1947) - български писател

Златоуст, Йоан (347-407) - ранно-християнски писател

Камю, Албер (1913-1960) - френски писател, екзистенциалист

Кант, Емануел (1724-1804) - немски философ и учен

Квинтилиан (35-95) - римски литературен критик

Кенеди, Джон (1917-1963) - президент на САЩ (1961-1963)

Кеплер, Йохан (1571-1630) - немски астроном

Колтон, Калеб (1780-1832) - английски свещеник, литератор

Конфуций (551-479 пр. Хр.) - древнокитайски философ, моралист

Кромуел, Оливър (1599-1658) - един от водачите на Английската революция от 1640г., лорд-протектор на Англия (1653-1658)

Лактанций (240-320) - християнски апологет

Левски, Васил (1837-1873) - български революционер и национален герой

Ливий (59 пр. Хр. – 17) - римски историк

Линкълн, Ейбрахам (1809-1865) - президент на САЩ (1860-1865)

Лондон, Джек (1876-1916) - американски писател

Лукан (39-65) - римски епически поет

Лутер, Мартин (1483-1546) - баща на Реформацията

Майстер, Екхарт (1260-1327) - Доминикански монах, мистик

Макробий (IVв.) - латински писател

Ман, Томас (1875-1955) - немски писател

Марциал (40 – 102) - римски поет, автор на епиграми

Матев, Павел (1924-2006) - български поет

Мийд, Маргарет () - антрополог

Микеланджело (1475-1564) - италиански ренесансов художник, скулптор, поет и архитект

Мил, Джон Стюарт (1806-1873) - английски философ и политик

Милтън, Джон (1608–1674) - английски поет

Монтескьо, Шарл Луи (1689-1755) - френски философ от епохата на Просвещението

Наполеон, Бонапарт (1769-1821) - френски генерал и държавник

Неру, Джавахарлал (1889-1964) - индийски политик

Нибур, Рейнхолд (1892—1971) - американски протестантски богослов

Нови Богослов, Симеон (949 — 1020) - ранно-християнски писател

Овидий (43 пр. Хр. – 18) - римски поет

Омир (VII в. пр. Хр.) - древногръцки епически поет

Оруел, Джордж (1903-1960) - английски писател

Паскал, Блез (1623-1662) - френски математик, физик и философ

Питагор (580-500 пр. Хр.) - древногръцки математик и философ

Платон (427-347 пр. Хр.) - древногръцки философ

Плотин (204-270) - старогръцки философ

Плутарх (46-120) - древногръцки писател-моралист

Поуп, Александър (1688-1744) - английски поет

Пушкин (1799-1837) - руски поет

Робеспиер (1758–1794) - един от водачите на Френската революция

Рузвелт, Теодор (1858 –1919) - президент на САЩ (1901– 1909)

Русо, Жан-Жак (1712-1778) - френски философ-просветител

Салустий (86-35 пр. Хр.) - римски политик и писател

Светоний (79-160) - римски адвокат и исател

Сенека (Vв. пр. Хр. – 39 сл.) - римски философ-стоик

Сир, Публий (I в. пр. Хр.) - римски поет

Сократ (469-399 пр. Хр.) - старогръцки философ

Софокъл (496-406 пр. Хр.) - древногръцки трагик

Спърджън, Чарлз (1834-1892) - английски проповедник

Суворов, Александър Василиевич (1730-1800) - Велик руски пълководец, генералисимус.

Тацит (53-120) - римски историк

Твен, Марк (1835-1910) - американски писател, журналист и хуморист

Теренций (190-159 пр. Хр.) - римски комедиограф

Толстой, Лев (1828-1910) - велик руски писател

Труман, Хари (1884-1972) - американски политик, президент (1945-1953)

Уайлд, Оскар (1854-1900) - ирландски драматург, романист, поет

Уесли, Джон (1703-1791) - английски проповедник, основател на Методизма

Франклин, Бенджамин (1706-1790) - американски държавник, учен и писател

Франциск от Азиси (р. 1181) - най-обичания средновековен светия

Хайне, Хайнрих (1797-1856) - немски поет

Хипократ (460 - 377 пр. Хр.) - баща на медицината

Хораций (65–8 пр. Хр.) - римски поет и мислител

Хус, Ян (1372-1415) - чешки реформатор

Цицерон (106-43 пр. Хр.) - римски оратор, политик и писател

Ченинг, Уйлям (1780-1842) - американски теолог и писател

Чърчил, Уинстън (1879-1965) - британски политик, премиер-министър (1940-1945; 1951-1955)

Швайцер, Алберт (1875-1965) - немско – френски мислител

Шекспир, Уилям (1564-1616) - английски поет и драматург

Шилер, Йохан (1759-1805) - немски поет

Шопенхауер (1788-1860) - немски философ

Шоу, Джордж Бърнард (1856-1950) - ирландски драматург и носител на Нобелова награда за литература (1925)

Юго, Виктор (1802-1885) - френски поет

Юнг, Карл (1875 – 1961) - швейцарски психолог и психиатър