Начало > Библейските книги > Стария Завет

ІІІ Царе

Цел: Чрез историята на царете на Израел и Юда да се покаже контраста между тези, които живеят за Бога и тези, които отказват да го направят.

Автор: Неизвестен, вероятно Еремия или група пророци.

Обстановка: Някога великата нация на Израел се превръща в не само физически, но и духовно разделена земя (9:4,5).

Основни събития: Смъртта на цар Давид; управлението на Соломон; разделението на царствата; служението на Илия.

11:1-4, Соломон се отклонява да следва чужди богове заради жените си.

Неговият син, Ровоам, синът на най-мъдрия човек, послушва глупав съвет.

Царството се разделя - 10 племена образуват Северното царство Израел с цар Еровоам и 2 племена - Юда и Вениамин образуват Южното царство Юда с цар Ровоам.

Илия доказва, че един човек заедно с Бог винаги са мнозинство.

Основни теми:

Царят

Храма: Храмът на Соломон, прекрасно място на поклонение и молитва, център на еврейската религия. Място на Божието присъствие, където са ковчега на завета и плочите.

Други богове

Пророците: Тяхната цел е да конфронтират и поправят. Илия - пророк в Израел.

Грях и покаяние: Всеки цар е имал Божието слово, свещеник или пророк; уроците от миналото.

Името “Илия” означава “Йехова е мой Бог”.

Назад | Съдържание | Напред