Начало > Библейските книги > Стария Завет

Притчи

На еврейски думата “притча” произлиза от дума, която означава “управлявам, владея”. В притчите откриваме дълбоки съвети за това как да управляваме живота си.

Притчата е кратко, синтезирано изречение, което ни дава някаква морална истина. Книгата Притчи е сборник от такива мъдри твърдения.

Цел: Как да приложим Божествената мъдрост в ежедневния си живот; дава морални инструкции.

Автор: Соломон написва по-голямата част от книгата, Асур и Лемуил я довършват.

Време на написване: Соломон пише в началото на управлението си.

Ключови стихове: 1:7, 2:6

Основни теми: Мъдрост, взаимоотношения, говорене, работа, успех.

Назад | Съдържание | Напред